Chouc_internet

Chouč připojena

To šlo rychle .-) Po Mirošovicích je připojena i Chouč, pravděpodobně nejmenší z našich připojených obcí. Na řadě jsou Liběšice.