O nás

Od roku 2004 funguje naše firma jako čistě rodinná. Nehodláme na tom nic měnit ani do budoucna (ale nikdy neříkej nikdy).
S počítači si hrajeme od mala, vyrostli jsme na Didaktiku, Atari, ZX Spectrum i na IQ 151. Máme dlouholeté zkušenosti a obsáhlou praxi v různých z IT oblastí.

Naší hlavní činností je poskytování internetu – tím se živíme. Připojujeme k síti obyvatele a malé firmy nebo úřady z obcí a měst v okolí. Však se podívejte se na naši Mapu pokrytí. Je pro nás výzvou připojit „nepřipojitelné“ místo 🙂

Provádíme servisní služby – počítačovou pohotovost, instalujeme také kamerové a zabezpečovací systémy. Baví nás tvorba webových stránek na systému WordPress. Snažíme se vyjít vstříc našim zákazníkům a poskytujeme komplexní služby na míru. Ani připojením k internetu služby nekončí – o počítače našich zákazníků pečujeme vzdálenou HOTLINE správu – i když, přiznáváme, někdy také spíme 🙂

Děláme to jinak

Naše ceny jsou nízké – neplatíme pronájmy kancelářských prostor, neplatíme personalisty, účetní ani obchodní zástupce. Se zákazníky neuzavíráme smlouvy na mnoho let dopředu.

Nechceme překotně vyrůst, budujeme svou síť pomalu a s láskou. Máme rádi svou práci a věnujeme se každému zákazníkovi s největší možnou péčí. Přátelé se stávají našimi zákazníky a zákazníci našimi přáteli.

Přidejte se k naší síti a poznejte rozdíl v přístupu k zákazníkovi.

A proč TenNet? (aneb dlouhá úvaha na krátké jméno)

Název TenNet vymyslela naše dcera, když už jsme klesali na duchu a házeli flintu do žita.

Je to dvojsmysl, ale i krásná optická hříčka.

První význam je zájmeno s podstatným jménem, jednoduše „ten internet“, jako pojmenování neuchopitelné sítě.. sítě, která nás všechny spojuje. Síť, která nikomu nepatří celá, síť, která se mění takovou rychlostí, až se jednomu při té představě rychlosti zatočí hlava.

Druhým významem může být „10 net“ z anglické číslovky ten. A symbolika čísla 10?
10 je především počet prstů na ruce. Lidské prsty byly nejstarší učební pomůckou, takže v nich má zřejmě svůj základ desítkový čili decimální systém. Stará Mezopotámie sice užívala také šestkového systému, jehož zbytky máme dodnes v měření času, úhlů, ale už ve staré době převážil systém decimální. Proto byla desítka považována za číslo uzavřené řady a odtud za číslo dokončenosti, úplnosti a dokonalosti. Doklady jsou především z oblasti etické: Tam, kde má být Božím zákonem postižena celá oblast života, vyskytují se Desatera čili Dekalogy. Známé starozákonní Desatero není jediné, existuje např. také buddhistické Desatero. S desítkovým systémem souvisí velice starý zvyk, odvádět desetinu příjmu či výtěžku bohům. Tento zvyk známe nejen ze starého Izraele, nýbrž i z jiných oblastí, třeba z Řecka, ba i z Říma. Zkráceně lze říci, že desátky nejsou „izraelský vynález“, nýbrž pro bibli je specifické to, že patří jedině Hospodinu (Lv 27,30). Desátky byly ovšem ve starověkém Předním východu velmi milosrdné zdanění, mimo Izrael odváděli nájemci podstatně větší část úrody. Desítka jako číslo úplnosti naznačuje při deseti egyptských ranách, že jimi byl Egypt úplně přemožen (Ex 7-12). Jestliže Ježíš uzdravil deset malomocných, je to, jako by uzdravil všecky (L 17,11). Samozřejmě najdeme desítku také v různých mystických spekulacích starověku i středověku. Tak židovský helénista Filón Alexandrijský napsal, že desítka je „nejdokonalejší a nejsvětější ze všech čísel.“ Jej pak následovala hermetická gnóze, zvláště Poimandres, mluvící o desítce, která oduševňuje (psychogonos dekas). A ovšem i ve velké židovské dědičce gnóze, kabale, najdeme deset nejvyšších božských emanací, zvaných sefirót.

Zdroj: www.pastorace.cz/Knihovna/Symbolika-cisel-a-jeji-puvod.html

„Počet deset označuje celou moudrost, označuje věčnost, v desítce je dokonalost naší blaženosti, protože desítka se vrací k prvému.“ Augustin